FÖRESTÄLLNINGAR

Välkommen in i ett rum fyllt av dans, musik och interaktiv konst!

En interaktiv dansresa i jakten på den egna rörelsen.

Två dansanta grodor som gärna dyker upp när du minsta anar det.

En dans- och musiklektion om att passa in, släppa loss och att vara annorlunda.

Interaktiv klassrumsföreställning om dåtid, framtid och nutid för lågstadiet.

Interaktiv klassrumsföreställning om att hoppa och känna hopp för låg- och mellanstadiet.

Interaktiv dans- och musikföreställning om vänskap och skogsäventyr. För 4-6 år. 

Tidslinje för Blaubas samtliga föreställningar