Blauba Danskollektiv har varit verksamma som fri dansgrupp sedan 2008 med säte i Norrköping och arbetar med nyskapande scenkonst med fokus på samtida dans.


Blauba har med åren fokuserat att arbeta för och med barn och unga. Blauba har turnerat i Östergötland, Sörmland och internationellt, detta i enlighet med föreningens stadgar som säger “Verka för barn och ungas delaktighet i konst och kultur”.


Blauba arbetar för dansarens villkor, för att skapa möjligheter för allmänheten att möta professionell dans och i synnerhet att barn och unga får uppleva dansen som scenkonst oavsett var de bor. Blauba har tillsammans med dansarna ett utarbetat arbetssätt i bemötandet av unga och unga vuxna med fokus på jämställdhet och jämlikhet. 

Sedan 2015 har Blauba utformat och fördjupat sitt arbete med referensgrupper, som sätter målgruppen (barn och unga) i fokus under en skapande process. En referensgrupp är en skolklass som Blauba träffar minst en gång under skapandet av en dansföreställning. Ett möte innehåller reflektion och samtal om projektets tema, att få se utdrag ur föreställningen och ge feedback samt att eleverna själva får dansa. Denna metod av att se, pröva, prata är oerhört uppskattat bland lärare och elever! Många får möta yrkesverksamma dansare för första gången. Metoden stärker barnens möjligheter att träffa professionella kulturskapare i skolan.


Vi som jobbar med Blauba är främst Tea och Sofia Sosso Harryson. Ordförande är Daniel Ahrreman. Återkommande samarbeten sker med Norbert Lukacs för musik och komposition.